Auction results 2020-12-21

Auktionsresultat för veckovisa marknadsoperationer med tre månaders löptid
Auktion Auktionsresultat
Anbudsdag 2020-12-21
Likviddag 2020-12-21
Förfallodag 2021-03-22
Period 13 weeks
Erbjuden volym, SEK md Unlimited
Totalt budbelopp, SEK md 0
Antal bud 0
Tilldelad volym, SEK md 0
Räntesats Reporäntan
Auktionsresultat för veckovisa marknadsoperationer med sex månaders löptid
Auktion Auktionsresultat
Anbudsdag 2020-12-21
Likviddag 2020-12-21
Förfallodag 2021-06-21
Period 26 weeks
Erbjuden volym, SEK md Unlimited
Totalt budbelopp, SEK md 0
Antal bud 0
Tilldelad volym, SEK md 0
Räntesats Reporäntan
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-12-21