Auction results 2021-01-11

Auktionsresultat för veckovisa marknadsoperationer med tre månaders löptid
Auktion Auktionsresultat
Anbudsdag 2021-01-11
Likviddag 2021-01-11
Förfallodag 2021-04-12
Period 13 veckor
Erbjuden volym, SEK md Obegränsat
Totalt budbelopp, SEK md 0
Antal bud 0
Tilldelad volym, SEK md 0
Räntesats Reporäntan
Auktionsresultat för veckovisa marknadsoperationer med sex månaders löptid
Auktion Auktionsresultat
Anbudsdag 2021-01-11
Likviddag 2021-01-11
Förfallodag 2021-07-12
Period 26 veckor
Erbjuden volym, SEK md Obegränsat
Totalt budbelopp, SEK md 0
Antal bud 0
Tilldelad volym, SEK md 0
Räntesats Reporäntan
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-01-11