Auction results 2021-03-08

Auktionsresultat för veckovisa marknadsoperationer med tre månaders löptid
Auktion Auktionsresultat
Anbudsdag 2021-03-08
Likviddag 2021-03-08
Förfallodag 2021-06-07
Period 13 veckor
Erbjuden volym, SEK md Obegränsat
Totalt budbelopp, SEK md 0
Antal bud 0
Tilldelad volym, SEK md 0
Räntesats Reporäntan
Auktionsresultat för veckovisa marknadsoperationer med sex månaders löptid
Auktion Auktionsresultat
Anbudsdag 2021-03-08
Likviddag 2021-03-08
Förfallodag 2021-09-06
Period 26 veckor
Erbjuden volym, SEK md Obegränsat
Totalt budbelopp, SEK md 0
Antal bud 0
Tilldelad volym, SEK md 0
Räntesats Reporäntan
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-03-08