Tillfälliga penningpolitiska motparter

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronapandemin har Riksbanken beslutat att tillfälligt utöka den penningpolitiska motpartskretsen. Därmed ges andra institut än de penningpolitiska motparterna möjlighet att delta i det tidigare beslutade programmet för utlåning till företag via banker.

Riksbanken beslutade den 26 mars 2020 att ge svenska kreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn möjlighet att bli tillfälliga penningpolitiska motparter till Riksbanken. Samtidigt beslutades att tillfälliga penningpolitiska motparter ska få delta i Riksbankens program för vidareutlåning till icke-finansiella företag.

Kreditinstitut kan nu ansöka om att bli tillfälliga penningpolitiska motparter och särskilda villkor gäller för dem. Allmänna villkor för Riksbankens kredit för vidareutlåning till icke-finansiella företag har också uppdaterats för att möjliggöra för tillfälliga penningpolitiska motparter att lämna anbud. Läs mer i dokumenten under relaterat innehåll.

Ansökan om att bli tillfällig penningpolitisk motpart ska göras på särskild ansökningsblankett, se länk under relaterat innehåll, och skickas till tpm_ansokan@riksbank.se

Deltagande i programmet för utlåning till företag via banker

För att få delta i programmet för utlåning till företag via banker krävs också, utöver en godkänd ansökan som tillfällig penningpolitisk motpart, att denne anmäler sig till programmet.

Läs mer om vilka villkor som gäller för programmet för utlåning till företag via banker samt om hur anmälan går till på sidan Lån till bankerna för vidareutlåning till företag.

Riksbankens Tillfälliga penningpolitiska motparter är:

  • Sparbanken Alingsås AB
  • Sparbanken Skåne AB (publ)
  • Sparbanken Skaraborg AB (publ)
  • Tjustbygdens Sparbank Bankaktiebolag
  • Volvofinans Bank AB
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-07-24