Fråga & svar om coronaviruset smittar via sedlar och mynt

Riksbanken får en del frågor om man behöver vara orolig för att hantera sedlar och mynt med tanke på eventuell risk för smittspridning av coronaviruset via kontanter.

Kan coronaviruset smitta via sedlar och mynt?

Det finns inget som tyder på att coronaviruset smittar via sedlar och mynt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det heller inga uppgifter om att personer har smittats via sedlar eller mynt. Det viktigaste för att förebygga smitta är att följa Folkhälsomyndighetens råd.

Det har utförts en del studier kring smittspridning via sedlar som visar att viruset kan överleva på olika ytor men det finns inget som visar på att man smittas via sedlar (se sammanfattning av studier nedan). Coronaviruset smittar i första hand mellan människor genom droppsmitta det vill säga via hostningar och nysningar eller vid nära kontakt med sjuka personer. Det finns inga uppgifter om att personer har smittats via föremål.

Kontanter är fortfarande ett viktigt sätt för många människor att betala på och det är därför viktigt att samhället fortsätter att acceptera och hantera sedlar och mynt.

Läs mer om hur du undviker att bli smittad och att smitta andra på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 


Sammanfattning av studier gjorda kring SARS-COV-2 virus och smittorisk via sedlar

Det har gjorts flera studier som tittar på hur länge SARS-COV-2 viruset överlever på olika material och ytor samt studier som tittar på hur smittsamt viruset är via ytor. Studierna visar i stort sett samma resultat, dvs att viruset fastnar på ytor och material och sedan överlever en tid på dessa ytor. Det som främst skiljer studierna är hur länge viruset överlever. Studier visar också att risken att smittas via sedlar och mynt är försumbar, det viktigaste är att hålla en god handhygien och att inte ta sig i ansiktet med fingrarna utan att ha tvättat händerna.

De största studierna som gjorts är gjorda av ECB och CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) i Australien. Andra som tittat på smittorisk är bland annat Koch institutet i Tyskland och Världshälsoorganisationen, WHO.

ECB och CSIRO kommer fram till att viruset överlever på olika ytor. Det skiljer sig mellan studierna hur länge viruset överlever. Enligt ECB minskar koncentrationen av virus redan efter sex timmar till en så låg nivå att risken för smitta är negligerbar och att viruset är helt borta efter två till tre dagar. Enligt CSIRO överlever viruset betydligt längre och i högre koncentrationer. I deras studie överlevde viruset i upp till 28 dagar på sedlar. Förutsättningarna i studierna har varit olika. Största skillnaden är att i SCIRO:s studie förvarades de smittade sedlarna i ett mörkt, fukt- och temperaturkontrollerat rum, vilket är en virusvänlig miljö. ECB:s studie har mer efterliknat den miljö som sedlar används i.

KOCH institutet i Tyskland och ECB har kommit fram till att risken för att smittas via sedlar är försumbar. De har visat att koncentrationen av virus minskar till mindre än 10% när viruset överförs från en sedel till fingrarna. Koncentrationen minskar sedan ytterligare vid överföringen från fingrarna till luftvägarna via näsa, mun eller ögon. Det är även vad WHO och Folkhälsomyndigheten tydligt säger i sina uttalanden. Det viktigaste är att hålla en god handhygien och att inte ta sig i ansiktet.

Nyligen har även bank of England genomfört en studie som tittar på hur mycket av viruset som överlever på sedlar vid en överföring jämförbar med en hostning eller nysning. Studien visar att mindre än 2% av viruset överlever mer än sex timmar efter exponering på en sedel.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-12-09