Fråga & svar om coronaviruset smittar via sedlar och mynt

Riksbanken får en del frågor om man behöver vara orolig för att hantera sedlar och mynt med tanke på eventuell risk för smittspridning av coronaviruset via kontanter.

Kan coronaviruset smitta via sedlar och mynt?

Det finns inget som tyder på att coronaviruset smittar via sedlar och mynt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det heller inga uppgifter om att personer har smittats via sedlar eller mynt. Det viktigaste för att förebygga smitta är att följa Folkhälsomyndighetens råd.

Det har utförts en del studier kring smittspridning via sedlar som visar att viruset kan överleva på olika ytor men det finns inget som visar på att man smittas via sedlar. Coronaviruset smittar i första hand mellan människor genom droppsmitta det vill säga via hostningar och nysningar eller vid nära kontakt med sjuka personer. Det finns inga uppgifter om att personer har smittats via föremål.

Kontanter är fortfarande ett viktigt sätt för många människor att betala på och det är därför viktigt att samhället fortsätter att acceptera och hantera sedlar och mynt.

Läs mer om hur du undviker att bli smittad och att smitta andra på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-05-15