Fråga & svar om coronaviruset smittar via sedlar och mynt

Riksbanken får en del frågor om man behöver vara orolig för att hantera sedlar och mynt med tanke på eventuell risk för smittspridning av coronaviruset via kontanter.

Kan coronaviruset smitta via sedlar och mynt?

Det finns inget som tyder på att coronaviruset smittar via sedlar och mynt och enligt Folkhälsomyndigheten finns det heller inga uppgifter om att personer har smittats via sedlar eller mynt. Det viktigaste för att förebygga smitta är att följa Folkhälsomyndighetens råd.

Det har utförts en del studier kring smittspridning via sedlar där bland annat ECB i en studie konstaterar att viruset överlever kortare tid på den porösa ytan av en sedel än på till exempel ett dörrhandtag. Viruset har också svårare att överföras från porösa ytor.

Kontanter är fortfarande ett viktigt sätt för många människor att betala på och det är därför viktigt att samhället fortsätter att acceptera och hantera sedlar och mynt.

Läs mer om hur du undviker att bli smittad och att smitta andra på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-05-15