Utökade köp av värdepapper

Riksbanken avser att under året köpa värdepapper för ytterligare upp till 300 miljarder kronor. Syftet är att underlätta kreditförsörjningen och mildra nedgången i ekonomin i samband med coronapandemin. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om Riksbankens köp av värdepapper.

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för obligationer, fonder, aktier med mera. Riksbanken planerar att köpa statsobligationer, kommunobligationer och bostadsobligationer.

Varför köper Riksbanken värdepapper i stor omfattning?

Vi gör det för att hålla igång finansmarknaderna. När det är oroligt i ekonomin så blir olika typer av tillgångar mindre värda. Om Riksbanken då köper värdepapper, till exempel statsobligationer, bostadsobligationer och kommunobligationer, så ökar efterfrågan på dessa värdepapper. Det leder till en press uppåt på priset på värdepapperen och till att avkastningen eller räntan på dem därmed pressas ned. Man kan säga att ökningen i efterfrågan gör att värdepapperen inte faller så mycket i pris och det minskar oron på de finansiella marknaderna och ökar stabiliteten i systemet.

När vi köper värdepapper, till exempel obligationer, så omvandlas dessa till reda pengar, det vill säga likviditet i form av ”nya” pengar på bankernas konton hos Riksbanken. Det innebär alltså att det blir ett stort överskott av pengar i det svenska banksystemet. Dessa nya pengar kan bankerna använda i transaktioner med varandra, låna ut till företag och hushåll eller köpa andra tillgångar med.   

Hur mycket värdepapper äger Riksbanken idag och vad innebär det att Riksbanken planerar att köpa ytterligare 300 miljarder?

Riksbanken äger för närvarande statsobligationer till ett nominellt belopp om närmare 340 miljarder kronor, vilket innebär att om de nya köpen genomförs som planerat kommer beloppet nästan att fördubblas. Det är alltså omfattande köp som planeras.

Riksbanken kommer vid behov att köpa såväl stats-, som kommun- och bostadsobligationer. Vad är skillnaden och vad avgör vilken typ av värdepapper Riksbanken köper?

Stats-, kommun- och bostadsobligationer har olika risk. Statspapper har i välskötta länder en väldigt liten risk eftersom staten i princip alltid kan betala tillbaka sina skulder genom att öka skatterna eller minska utgifterna. Bostadsobligationer är däremot mer riskfyllda eftersom utgivarna lättare kan hamna i obestånd. Det är därför räntorna på dessa obligationer normalt sett är högre än på statsobligationer.

Vilka typer av värdepapper som Riksbanken väljer att köpa beror på flera faktorer. Riksbanken har redan köpt en stor andel av de svenska statsobligationerna. Den svenska statsskulden är också liten i förhållande till BNP, jämfört med många andra länder. Det sätter en gräns för hur många statsobligationer som det är lämpligt att köpa. En annan viktig faktor är efterfrågan på de olika tillgångarna på finansmarknaderna. Om till exempel efterfrågan på bostadsobligationer minskar kraftigt kan det finnas skäl att köpa sådana för att stödja bolånemarknaden.

Hur kommer det sig att Riksbanken nu köper bostadsobligationer, tidigare har Riksbanken inte gjort det?

Riksbanken har redan köpt en stor andel av de svenska statsobligationerna. Den svenska statsskulden är också liten i förhållande till BNP, jämfört med andra länder. Det sätter en gräns för hur många statsobligationer som det är lämpligt att köpa. Riksbanken behöver därför också köpa andra tillgångar. Genom att köpa bostadsobligationer så stödjer vi även bolånemarknaden.

Riksbanken sänker utlåningsräntan för lån över natten till bankerna från 0,75 till 0,20 procentenheter över reporäntan. Vad innebär det?

Det innebär helt enkelt att bankerna kan låna pengar över natten hos Riksbanken till lägre ränta än tidigare. Det bidrar till att stärka det finansiella systemet och får räntemarknaderna att fungera bättre. Det är alltså en åtgärd som syftar till att undvika att de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin förvärras på grund av problem i kreditförsörjningen.

Riksbanken erbjuder bankerna att veckovis låna en obegränsad mängd pengar mot säkerhet med tre månaders löptid till en ränta på 0,20 procentenheter över reporäntan. Vad innebär det och vad är syftet?

Det innebär att bankerna kan låna pengar hos Riksbanken till en låg ränta under en längre tid, det vill säga tre månader. Åtgärden syftar till att stärka det finansiella systemet och till att få räntemarknaden att fungera bättre.

Riksbanken ökar flexibiliteten kring de säkerheter bankerna kan använda när de lånar pengar av Riksbanken. Vad innebär det och vad är syftet?

Bankerna får större möjligheter att använda bostadsobligationer som säkerheter när de lånar av Riksbanken. Det gör det lättare för bankerna att låna av Riksbanken och bidrar till att dämpa oron på de finansiella marknaderna.

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-03-20