Penningpolitiskt protokoll

Vid de sammanträden som benämns som penningpolitiska, det vill säga då reporäntan sätts, förs ett så kallat penningpolitiskt protokoll med en redogörelse för den diskussion som föregick reporäntebeslutet. Datum för publicering av det penningpolitiska protokollet (normalt cirka två veckor efter sammanträdet) anges i pressmeddelandet som publiceras i samband med offentliggörandet av reporäntan.

Fram till och med 2008 fördes protokoll från de penningpolitiska sammanträdena i ett så kallat särskilt protokoll. Från och med 2009 förs protokoll från de penningpolitiska sammanträdena i en egen protokollserie som kallas Penningpolitiska protokoll.

Uppdaterad 2018-02-23