Informationsmöte om e-kronapiloten etapp 2 för betaltjänstleverantörer 2020-11-27

Betaltjänstleverantörer på den svenska betalningsmarknaden samt medlemmar i Svenska Bankföreningen och Swedish Fintech Association

Inbjudan till informationsmöte om deltagande i Riksbankens e-kronapilot

Riksbanken har sedan 2017 utrett förutsättningarna för att distribuera centralbankspengar i digital form till allmänheten i form av e-kronor som ett komplement till kontanter. Bakgrunden är bland annat att kontantanvändningen under en längre period minskat i Sverige samtidigt som Riksbanken enligt lag har i uppdrag att försörja landet med sedlar och mynt.

Riksbanken driver sedan 2018 ett projekt med målet att bredda bankens kunskap om e-kronans tekniska möjligheter och att ge Riksbankens direktion underlag så att den kan fatta ett beslut om det framtida arbetet med e-kronan. Projektet ska utifrån tidigare genomfört arbete kring e-krona (delrapport 1 och 2) ta fram ett förslag på en teknisk lösning och ett regelverk för en e-krona.

Under 2019 genomförde Riksbanken en upphandling av en teknikleverantör till Riksbankens projekt för e-kronapilot. Upphandlingen avslutades i februari 2020 och Accenture erhöll uppdraget som teknisk leverantör. Accentures uppdrag sträcker sig fram till februari 2021 med möjlighet för Riksbanken att förlänga avtalet. Den första etappen av projektet börjar nu närma sig sitt slut och Riksbanken har tillsammans med Accenture etablerat en teknisk lösning i en testmiljö för e-krona. Lösningen innebär att centralbankspengar i digital form (e-kronor) distribueras via deltagare i ett decentraliserat nätverk (e-krona nätverket) som i sin tur förmedlar e-kronorna till slutanvändarna, det vill säga privatpersoner och företag.

Varje deltagare i det decentraliserade nätverket driver en eller flera noder vars syfte är att lagra, ta emot, validera och vidarebefordra e-kronor samt transaktioner med e-kronor. Deltagare i nätverket förvärvar eller löser in e-kronor mot debitering eller kreditering av reserver som innehas direkt av deltagarna eller via ombud i Riksbankens avvecklingssystem, RIX. Mer information om lösningen finns i bilagan som följer med denna inbjudan samt på Riksbankens hemsida.

Riksbanken överväger för närvarande att förlänga avtalet med Accenture ytterligare ett år i syfte att fortsätta utveckla och testa lösningen. En aktivitet som identifierats som prioriterad vid en förlängning är att utreda hur e-kronanätverket kan integreras mot en verklig deltagare och dennes interna system. Riksbanken vill därför informera om planerna för den andra etappen av projektet och undersöka om det finns intresse från betaltjänstleverantörer att ansluta sig till den testmiljö för e-kronanätverket som etablerats under första etappen av projektet.

Vi vill härmed erbjuda er möjlighet att anmäla intresse för att närvara vid ett informationsmöte fredag 2020-11-27, 09:00-11:00 till e-postadressen info.eep@riksbank.se. Det finns möjlighet att anmäla upp till 2 personer per företag.

Mötet kommer att hållas som ett virtuellt möte i programvaran Teams. Det kommer också att finnas möjlighet att deltaga vid mötet per telefon.

I mån av tid kommer det att finnas möjlighet för mötesdeltagarna att ställa frågor. Dokumentation från mötet kommer att publiceras på Riksbankens hemsida efter mötet.

 

Med vänlig hälsning

SVERIGES RIKSBANK

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-12-11