Öppet forum "En bostadsmarknad i balans – vilka åtgärder krävs?"

Kraftigt stigande bostadspriser har länge gått hand i hand med en stigande skuldsättning hos hushållen och det finns strukturella problem på den svenska bostadsmarknaden som bidragit till denna utveckling. Det har länge talats om att det krävs stora reformer för att få en bostadsmarknad i balans. Vilka risker medför en ineffektiv bostadsmarknad för ekonomin? Vilka konkreta åtgärder är det som krävs för att komma tillrätta med problemen?

Medverkande:
• Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, Sveriges riksbank
• Martin Noréus, bitr. generaldirektör, Finansinspektionen
• Cecilia Hermansson, forskare, KTH
• Robert Boije, chefsekonom, SBAB
• Stefan Ränk, koncernchef, Einar Mattsson

Moderator är Helena Blomquist, journalist.

Datum: 9 maj
Tid: 08.00 – 09.00 (frukostmacka serveras från 07.30)
Plats: Sveriges riksbank, ingång Brunkebergstorg (ta med legitimation). Vänligen kom i god tid, tänk på att väskorna kontrolleras

Anmäl dig till seminariet genom att fylla i formuläret nedan. Vi behöver din anmälan senast den 3 maj.

Anmälan

Samtycke

Samtycket är giltigt tills vidare och innebär att mina personuppgifter sparas tills jag eventuellt tar tillbaka mitt samtycke.

Du kan när som helst kontakta Riksbanken och ta tillbaka ditt samtycke. Du förhindrar då framtida behandling av dina personuppgifter.

Kontakta Riksbankens dataskyddsombud, [email protected], om du vill veta vilka uppgifter som Riksbanken har om dig, om du vill att uppgifterna rättas, överförs till någon annan, raderas eller begränsas. Om du tycker att Riksbanken behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du vända dig till Datainspektionen.

För att vi ska kunna kontakta dig behöver Riksbanken spara och behandla personuppgifter som ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. För att kunna besöka Riksbanken behöver du lämna uppgifter om namn, personnummer och hemort. Anledningen är Riksbanken är ett skyddsobjekt enligt skyddslagen. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Riksbanken ska fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6 dataskyddsförordningen).

Dina personuppgifter delas endast med Riksbankens medarbetare och i vissa fall med Riksbankens leverantörer, till exempel en eventarrangör. Riksbanken kommer dock inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Läs mer Läs mindre
Uppdaterad 2019-04-10