Ekonomiska kommentarer

Riksbanken publicerar ungefär en gång i månaden serien Ekonomiska kommentarer. Serien innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar. Författare är både direktionsledamöter och handläggare. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Uppdaterad 2018-02-01