Finansiell infrastruktur

Rapporten Finansiell infrastruktur ges ut en gång per år och innehåller Riksbankens bedömningar av stabiliteten och effektiviteten i den finansiella infrastrukturen i Sverige. I rapporten beskrivs även utgångspunkterna för Riksbankens övervakningsarbete och hur detta går till i praktiken.

Uppdaterad 2018-02-01