Riskenkät

Riksbanken har påbörjat en översyn av formerna för riskenkäten. Den senaste riskenkäten publicerades våren 2017. Enkäten ger en samlad bild av aktörernas syn på finansiella risk och hur den finansiella marknaden fungerar.

 

Uppdaterad 2018-02-01