Publikationer från ECB

Europeiska centralbanken (ECB) ger ut ett antal rapporter om verksamheten inom Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Ett urval av dessa finns också i svensk översättning. På Riksbankens webbplats finns länkar till svenska versioner av ECB:s rapporter. Alla rapporter finns i sin helhet på engelska på ECB:s webbplats.

Av ECB:s månadsrapporter översätter Riksbanken sedan 2001 rapporterna för mars, juni, september och december.

Från och med september 2004 finns den svenska versionen av ECB:s månadsrapport endast som pdf-fil på Riksbankens webbplats. Riksbanken trycker inte längre månadsrapporten.

Från och med mars 2011 översätter Riksbanken en förkortad version av ECB:s månadsrapporter för mars, juni, september och december. Anledningen är att ECB-rådet den 6 januari 2011 beslutade att länder utanför euroområdet bara behöver översätta sammanfattningar av kapitel och avsnitt. Alla månadsrapporter finns i sin helhet på engelska på ECB:s webbplats.

ECB:s månadsrapport för december 2014 var den sista utgåvan. Den ersattes därefter med en ny "Ekonomisk rapport". Den publiceras två veckor efter de penningpolitiska mötena. En sammanfattning av rapporterna för mars, juni, september och december översätts till svenska.

Alla Ekonomiska rapporter finns i sin helhet på engelska på ECB:s webbplats.

Uppdaterad 2019-06-20

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!