Riskenkät

Den senaste riskenkäten publicerades våren 2017. Enkäten ger en samlad bild av aktörernas syn på finansiell risk och hur den finansiella marknaden fungerar. Riksbanken har gjort en översyn av formerna för riskenkäten och den 12 december 2018 publicerades den första Finansmarknadsenkäten, som är en uppdatering av den tidigare Riskenkäten.

 

Uppdaterad 2018-02-01