Remissvar

I olika sammanhang ges Riksbanken och riksbanksfullmäktige möjlighet att yttra sig över olika förslag som berör Riksbankens verksamhetsområde. Det gäller bland annat konsultationer från EU och andra internationella organ samt remisser av svenska utredningar och andra lagförslag.

Uppdaterad 2018-02-01