Riksbanken Play

2017-11-21

Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2017

33 sek

2017-11-21

Videon sammanfattar de viktigaste slutsatserna från den ekonomiska kommentaren Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2017. (Riksbankens ekonomiska kommentarer innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar. De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.)

Kategorier: Finansiell stabilitet