Riksbanken Play

2018-01-29

af Jochnick: Så bidrar Riksbanken till finansiell stabilitet

59min 8s

2018-01-29 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick reder ut dels vilket ansvar Riksbanken har för den finansiella stabiliteten, dels hur Riksbanken värnar effektivitet och stabilitet i det finansiella systemet. Hon diskuterar Riksbankens ansvar i ljuset av den nu pågående översynen av riksbankslagen.

Presentationsbilder

Kategorier: Tal