Riksbanken Play

2021-10-06

Cecilia Skingsley intervjuas om framtidens betalningar

4:41

Förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley intervjuas med anledning av sitt tal "Så bygger vi betalningssystem för våra barnbarn". Läs mer här: Skingsley: Vi behöver uppdatera och modernisera våra betalningstjänster