Riksbanken Play

2021-04-06

E-krona - så fungerar den tekniska lösningen som nu testats

2:20

Kort video om e-kronan som förklarar hur den tekniska lösningen, som testats för att se om det går att ta fram ett digitalt komplement till kontanter, fungerar. Ännu har inget beslut fattats om att ge ut e-kronor. Läs mer om e-krona.