Riksbanken Play

2021-05-25

Öppet forum: Hur läker vi en splittrad arbetsmarknad efter coronapandemin?

45:30

Den 18 maj bjöd Riksbanken in till ett digitalt Öppet forum för att diskutera de långsiktiga effekterna på arbetsmarknaden av coronapandemin. Här kan du se inspelningen med panelsamtal om vad som skiljer denna kris mot andra ekonomiska kriser och hur de påverkat jobb och företag. Och vad krävs av den samlade ekonomiska politiken för att mildra eventuella bestående effekter på arbetsmarknaden?