Riksbanken Play

2021-07-01

Penningpolitiskt beslut juli 2021

32:33

Digital pressträff med riksbankschef Stefan Ingves om det penningpolitiska beslutet, juli 2021.

Läs mer om det penningpolitiska beslutet här

*OBS! Från och med den 8 juni 2022 har Riksbankens reporänta bytt namn till Riksbankens styrränta. Läs mer om namnbytet här: https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2022/riksbankens-reporanta-byter-namn-till-riksbankens-styrranta/