Riksbanken Play

2021-09-02

Riksbankens transaktionsbaserade referensränta Swestr

Digital pressträff med vice riksbankschef Martin Flodén och Ingrid Wallin Johansson, projektansvarig för Riksbankens transaktionsbaserade referensränta Swestr.

Läs mer: Swestr kan användas som referensränta i finansiella kontrakt från 2 sep

Kategorier: Presskonferenser