Riksbanken Play

2021-11-25

Stefan Ingves intervjuas om det penningpolitiska beslutet, nov 2021

3:29

"Mot slutet av prognosperioden tror vi att det har skett en normalisering i världsekonomin och i svensk ekonomi på ett sådant sätt att vi kan höja räntan lite, lite grann. Men då pratar jag 2024". Hör Stefan Ingves intervjuas om det penningpolitiska beslutet i november 2021.

Läs mer om det penningpolitiska beslutet här.

Kategorier: Penningpolitik