Riksbanken Play

2022-09-20

Stefan Ingves intervjuas om det penningpolitiska beslutet i september 2022

2:12

Varför höjer Riksbanken styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent? Och vad får höjda räntor för konsekvenser för hushåll och företag? I intervjun berättar Stefan Ingves om Riksbankens penningpolitiska beslut i september 2022.

Kategorier: Penningpolitik