Riksbanken Play

2022-06-30

Tre frågor till Stefan Ingves om det penningpolitiska beslutet juni 2022

2:45

Varför höjer Riksbanken räntan med 50 procentenheter till 0,75 procent? Finns det risk att inbromsningen i ekonomin blir för kraftig? Vad kommer höjningen att innebära för jobben och arbetslösheten? Hör riksbankschef Stefan Ingves svara.