Ska Riksbankens betalningssystem ha öppet dygnet runt?

Utvecklingen på betalningsmarknaden går i snabb takt. Efterfrågan på elektroniska och snabba betalningar ökar alltjämt. Den 12 juni håller vice riksbankschef Martin Flodén ett tal om hur Riksbanken bör modernisera sitt betalningssystem för att möta de krav som morgondagen ställer på bland annat möjligheten att göra betalningar dygnet runt. Han resonerar även kring hur Riksbanken ser på en eventuell anslutning till eurosystemets plattform för realtidsbetalningar, Target Instant Payment Settlement (TIPS). Talet kommenteras av Lars Sjögren, VD, P27 - Nordic Payments Platform AB.

Datum: 12 juni 2019
Tid: 08.00 – 09.00 (frukostmacka serveras från 07.30)
Plats: Sveriges riksbank, ingång Brunkebergstorg (ta med legitimation). Vänligen kom i god tid, tänk på att väskorna kontrolleras

Anmäl dig till seminariet genom att fylla i formuläret nedan. Vi behöver din anmälan senast den 7 juni.

Anmälan

Samtycke

Samtycket är giltigt tills vidare och innebär att mina personuppgifter sparas tills jag eventuellt tar tillbaka mitt samtycke.

Du kan när som helst kontakta Riksbanken och ta tillbaka ditt samtycke. Du förhindrar då framtida behandling av dina personuppgifter.

Kontakta Riksbankens dataskyddsombud, dataskyddsombud@riksbank.se, om du vill veta vilka uppgifter som Riksbanken har om dig, om du vill att uppgifterna rättas, överförs till någon annan, raderas eller begränsas. Om du tycker att Riksbanken behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du vända dig till Datainspektionen.

För att vi ska kunna kontakta dig behöver Riksbanken spara och behandla personuppgifter som ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. För att kunna besöka Riksbanken behöver du lämna uppgifter om namn, personnummer och hemort. Anledningen är Riksbanken är ett skyddsobjekt enligt skyddslagen. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Riksbanken ska fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6 dataskyddsförordningen).

Dina personuppgifter delas endast med Riksbankens medarbetare och i vissa fall med Riksbankens leverantörer, till exempel en eventarrangör. Riksbanken kommer dock inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Läs mer Läs mindre
Uppdaterad 2019-04-10

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!