Betalningar, sedlar och mynt

Statistik över betalningar

Riksbanken samlar årligen i statistik över olika typer av betalningar från banker och betaltjänstleverantörer. Det är Sveriges officiella statistik över betalningar. Här hittar du bland annat statistik över kortbetalningar, kontantuttag och autogirobetalningar.

Betalningar

Betalningsvanor

Vartannat år genomför Riksbanken en egen undersökning över svenska folkets betalningsvanor. Här hittar du bland annat statistik över vilka betalningsinstrument som svenskarna använt under den senaste månaden och hur de betalade för sitt senaste köp.

Betalningsvanor

Sedel- och myntstatistik

Sedel- och myntstatistiken, som bland annat visar värdet på sedlar och mynt i cirkulation, uppdateras årsvis och månadsvis.

Sedel- och myntstatistik
Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-01