Betalningar

Riksbanken samlar årligen in statistik över olika typer av betalningar från banker och betaltjänstleverantörer. Den betalningsstatistik som samlas in är Sveriges officiella statistik över betalningar och statistiken rapporteras till den europeiska centralbanken (ECB) och Bank for International Settlements (BIS). Nedan presenteras ett urval av statistiken över betalningar.

Kontantuttagen minskar

Hushållen använder främst uttagsautomater för att få tillgång till kontanter. Under de senaste fem åren har kontantuttagen minskat, både i antal och värde, vilket tyder på att användningen av kontanter minskar.

Uttagsautomater
 20132014201520162017
Antal automater 3 237 3 231 3 285 2 850 2 655
Antal transaktioner
(miljoner)
209 214 154 139 121
Transaktionsvärde
(miljarder kronor)
219 213 153 110 130

 

Betalningsterminaler
 20132014201520162017
Antal terminaler 195 709 196 985 183 548 257 874 219 158
Antal transaktioner
(miljoner)
2 239 2 370 2 501 2 807 3 004
Transaktionsvärde
(miljarder kronor)
666 717 747 997 881

Uppdateras årligen.
Källa: Riksbanken
Tillhör Sveriges officiella statistik.

Kortbetalningar vanligast

Gireringarna och autogireringarna är relativt få i jämförelse med antalet kortbetalningar. Men sett till värdet står gireringar och autogireringar för en majoritet av betalningarna.

Antal transaktioner, miljoner
 20132014201520162017
Kortbetalningar 2 398 2 620 2 845 3 166 3 352
-Bankkort 1 987 2 170 2 343 2 604 2 778
-Kreditkort 411 450 502 562 574
Gireringar 894 957 1 074 1 303 1 317
-Elektronisk 827 888 1 016 1 244 1 271
-Blankett 67 69 58 59 46
Autogiro 312 323 280 301 334
Checkar inkl. postväxlar 0 0 0 0 0
Totalt 3 604 3 900 4 199 4 770 5 003

 

Transaktionsvärde, miljarder kronor
 20132014201520162017
Kortbetalningar 900 980 916 1 003 1 037
-Bankkort 658 719 669 732 765
-Kreditkort 242 261 248 271 272
Gireringar 14 175  14 770 13 043 14 561 17 450 
-Elektronisk 14 024 14 627 12 815 14 381 17 080 
-Blankett 151 142  228 180 369
Autogiro 553 558 478 508 545 
Checkar inkl. postväxlar 13  4 4
Totalt 15 641 16 315 14 441 16 076 19 033 

Anm. Siffror för 2015 och framåt utgår från en annan beräkningsmetod än tidigare år
Uppdateras årligen.
Källa: Riksbanken
Tillhör Sveriges officiella statistik.

Betalningsstatistik från andra aktörer

E-fakturor

Svenska Bankföreningen  publicerar årligen statistik över antal och värdet av e-fakturor som privatkunder betalat via sin internetbank.

Swish

Getswish AB publicerar månadsvis statistik över antal användare som har den mobila betalningstjänsten Swish samt antal och värdet av Swishbetalningar.

Kortbedrägerier

I en återkommande rapport publicerar ECB statistik över kortbedrägerier. Här finns siffror både för EU och för enskilda länder inom EU, däribland Sverige.

Bank ID

Finansiell ID-Teknik publicerar månadsvis siffror över innehav och användning av den elektroniska identifieringstjänsten BankID.

Tillgång till betaltjänster

Tillväxtanalys producerar årligen statistik över allmänhetens tillgång till grundläggande betaltjänster (möjligheter att sätta in och ta ut kontanter samt betalningsförmedling, t.ex. möjlighet att betala räkningar).

Betal- och kreditkort

I Statistiska Centralbyråns "Finansmarknadsstatistik" finns uppgifter om antal utgivna betal- och kreditkort samt utlåning i form av betal- och kreditkortsfordringar.

Bredbandskartan

Post och telestyrelsen presenterar statistik över tillgången till fast bredband i Sverige genom "Bredbandskartan".

Uppdaterad 2018-12-06

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!