Betalningsstatistik

I augusti varje år publicerar Riksbanken statistik över betalningar från banker och betaltjänst-leverantörer. Det är Sveriges officiella statistik över betalningar. Vartannat år genomför Riksbanken en egen undersökning över svenska folkets betalningsvanor.

Kontantuttagen minskar

Hushållen använder främst uttagsautomater för att få tillgång till kontanter. Under de senaste fem åren har kontantuttagen minskat, både i antal och värde, vilket tyder på att användningen av kontanter minskar.

Uttagsautomater
 20122013201420152016
Antal automater 3 416 3 237 3 231 3 285 2 850
Antal transaktioner
(miljoner)
214 183 167 154 136
Transaktionsvärde
(miljarder kronor)
193 174 171 153 108

 

Betalningsterminaler
 20122013201420152016
Antal terminaler 198 388 195 709 196 985 226 548 257 874
Antal transaktioner
(miljoner)
2 048 2 329 2 423 2 657 2 809
Transaktionsvärde
(miljarder kronor)
654 722 754 794 997

Uppdateras årligen.
Källa: Riksbanken
Tillhör Sveriges officiella statistik.

Uttagsautomater och betalningsterminaler, sifferunderlag 2006-2016 (xls)

Kortbetalningar vanligast

Gireringarna och autogireringarna är relativt få i jämförelse med antalet kortbetalningar. Men sett till värdet står gireringar och autogireringar för en majoritet av betalningarna.

Antal transaktioner, miljoner
 20122013201420152016
Kortbetalningar 2 190 2 398 2 620 2 845 3 173
-Bankkort 1 810 1 987 2 170 2404 2 672
-Kreditkort 380 411 450 441 501
Gireringar 859 894 957 1 074 1 303
-Elektronisk 789 827 888 1 016 1 244
-Blankett 70 67 69 58 59
Autogiro 297 312 323 280 301
Checkar inkl. postväxlar 0 0 0 0 0
Totalt 3 346 3 604 3 900 4 199 4 777

 

Transaktionsvärde, miljarder kronor
 20122013201420152016
Kortbetalningar 849 900 980 916 1 003
-Bankkort 617 658 719 709 773
-Kreditkort 232 242 261 207 230
Gireringar 13 633 14 175  14 770 13 043 14 561
-Elektronisk 13 471  14 024 14 627 12 815 14 381
-Blankett 162 151 142  228 180
Autogiro 545 553 558 478 508
Checkar inkl. postväxlar 41  13  4 4
Totalt 15 067 15 641 16 315 14 441 16 076

Anm. Siffror för 2015 och framåt utgår från en annan beräkningsmetod än tidigare år
Uppdateras årligen.
Källa: Riksbanken
Tillhör Sveriges officiella statistik.

Betalningsinstrument, sifferunderlag 2006-2016 (xls)

Svenska folkets betalningsvanor

I stort sett alla medborgare i Sverige, 97 procent, har tillgång till kort och 89 procent har tillgång till kontanter. 85 procent har tillgång till internetbank och 80 procent har tillgång till autogiro. Det visar en enkätsundersökning som Riksbanken har gjort för att få bättre kunskap om svenska folkets betalningsvanor.

Kort och kontanter vanligaste betalningssätten

Uppdateras vartannat år.
Källa: Riksbanken.

I undersökningen intervjuades cirka 2 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 16-85. Intervjufrågorna berör bland annat vilka betalsätt man har tillgång till, hur och när man använder dem samt i vilken utsträckning man upplever att kontantservicen motsvarar behoven.

Se hela resultatet från undersökningen Betalningsvanor hos det svenska folket (xlsx).

Hur betalade du vid ditt senaste betalningstillfälle?

På frågan "Hur betalade du vid det senaste tillfället?" var det 2016 endast 15 procent som svarade kontanter. År 2012 var den siffran 33 procent.

 

Uppdateras vartannat år.
Källa: Riksbanken

Positiv eller negativ inställning till att kontanter minskar?

Tre av tio har en negativ inställning till att kontanvädningen fortsätter att minska, vilket är en ökning sedan 2014. Fyra av tio anser att utvecklingen är positiv.

Uppdateras vartannat år.
Källa: Riksbanken

I vilken utsträckning upplever du att kontantservicen motsvarar dina behov?

Sex av tio upplever att kontantservicen för uttag av kontanter motsvarar deras behov.
När det gäller service för insättning av kontanter är knappt en femtedel negativa och drygt en femtedel positiva. En stor del av de svarande har ingen uppfattning i frågan.

 

Uppdateras vartannat år.
Källa: Riksbanken

I undersökningen intervjuades cirka 2 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 16-85.

Se hela resultatet från undersökningen Svenska folkets betalningsvanor (xls).

Betalningsstatistik från andra aktörer

E-fakturor

Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över antal e-fakturor, antal privatkunder med internetbanksbetalning och antal privata internetbetalningar.

Swish

Getswish AB publicerar bland annat statistik över antal användare som har den mobila betalningstjänsten Swish.

Kortbedrägerier

I en återkommande rapport publicerar ECB statistik över kortbedrägerier. Här finns siffror både för EU och för enskilda länder inom EU, däribland Sverige.

Bank ID

Finansiell ID-Teknik publicerar siffror över innehav och användning av Bank ID-tjänsten.

Tillgång till betaltjänster

Tillväxtanalys producerar statistik över allmänhetens tillgång till grundläggande betaltjänster (möjligheter att sätta in och ta ut kontanter samt betalningsförmedling, t.ex. möjlighet att betala räkningar).

Bredbandskartan

Post och telestyrelsen presenterar statistik över tillgången till fast bredband i Sverige genom "Bredbandskartan".

Betal- och kreditkort

I Statistiska Centralbyråns "Finansmarknadsstatistik" finns uppgifter om antal utgivna betal- och kreditkort samt utlåning i form av betal- och kreditkortsfordringar

Uppdaterad 2018-03-14