Sedel- och myntstatistik

Sedlar i cirkulation 2019-11-30
Värde per valör
Valör Miljoner kronor
20 1 022
50 932
100 2 934
200 4 939
500 41 454
1000 3 062
Ogiltiga sedlar* 5 621
Totalt 59 964

Uppgifterna i tabellen är avrundade.

* Posten ogiltiga sedlar innehåller sedlar som upphörde att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av 2013, vid utgången av juni 2016 samt vid utgången av juni 2017.

Mynt i cirkulation 2019-11-30
Värde per valör
Valör Miljoner kronor
1 182
2 311
5 472
10 2 113
Minnesmynt 21
Totalt 3 099

Uppgifterna i tabellen är avrundade.

Sedlar och mynt i cirkulation (årsgenomsnitt), miljarder kr
  2014 2015 2016 2017 2018
Sedlar och mynt 80 77 65 57 58
Sedlar 75 71 60 53 55
Mynt 5 5 5 4 3

Siffrorna baseras på den sista dagen i varje månad.

Uppgifterna om genomsnittligt värde på sedlar och mynt i cirkulation är avrundade. I uppgiften om genomsnittligt värde på mynt i cirkulation ingår inte minnesmynt.

Antal sedlar och mynt i cirkulation (årsgenomsnitt), miljoner st
  2014 2015 2016 2017 2018
Sedlar 325 317 288 265 262
Mynt 1 918 1 917 1 823 1 433 552

Siffrorna baseras på den sista dagen i varje månad.

Uppgifterna om antalet sedlar och mynt i cirkulation är avrundade. I uppgiften om antal mynt i cirkulation ingår inte minnesmynt.

Genomsnittligt värde på sedlar och mynt i cirkulation

2009 - 2018, miljarder kronor

Källa: Riksbanken
Uppgifterna i diagrammet inkluderar inte värdet av minnesmynt.

Sedlar och mynt, årskifte
  2017-12-31 2018-12-31
Värde på sedlar och mynt i cirkulation
(miljarder kronor)
58 62
Värde på sedlar i cirkulation
(miljarder kronor)
55 59
Värde på mynt i cirkulation
(miljarder kronor)
3 3
Antal sedlar i cirkulation
(miljoner stycken)
265 270
Antal mynt i cirkulation
(miljoner stycken)
497 603
Sedlar i cirkulation
Värde per valör (miljoner kronor)
Valör 2017-12-31 2018-12-31
20 kronor 1 014 1 033
50 kronor 981 965
100 kronor 3 008 3 041
200 kronor 6 243 5 452
500 kronor  33 943 39 474
1 000 kronor 3 494 3 336
Ogiltiga sedlar* 6 531 5 845
SUMMA 55 215 59 147

* Posten ogiltiga sedlar innehåller sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel.

Mynt i cirkulation
Värde per valör (miljoner kronor)
Valör 2017-12-31 2018-12-31
1 kronor 129 167
2 kronor 182 268
5 kronor 333 441
10 kronor 2 101 2 136
Minnesmynt 29 22
SUMMA 2 773 3 034
Antal mynt präglade med respektive årtal
År 50-öring 1-krona 5-krona 10-krona
2000 33 060 252 107 191 187 3 851 326 8 520 983
2001 30 120 532 23 905 454 6 001 481 4 171 757
2002 32 019 578 62 436 783 13 054 800 12 025 624
2003 32 074 768 54 178 242 11 063 204 13 824 632
2004 25 958 649 42 060 252 6 732 730 9 045 581
2005 25 024 203 21 469 169 4 372 783 13 205 261
2006 30 000 000 - 4 531 150
2007 50 000 000 30 751 250 628 000 15 200 000
2008 35 000 000 60 510 000 12 000 000 12 000 000
2009 20 000 000 40 020 000 10 000 000 3 400 000
2010 - - - -
2011 - - - -
2012 - 20 000 000 - -
2013 - 5 000 000 - -
2014 - - - -
2015 - - - -
2016   -
2017 - - - -
2018 - - - -

Tabellen ovan visar hur många mynt som har präglats med respektive årtal. Efterfrågan styr hur många av dessa mynt som finns i cirkulation i samhället. Det finns mynt med årtal 2016 präglade i valörerna 1, 2 och 5 kronor. Antalet mynt präglade med detta årtal är betydligt fler än tidigare år eftersom Riksbanken under 2016 introducerade en ny myntserie. Det exakta antalet mynt kan inte redovisas av säkerhetsskäl.

Förfalskade sedlar
  2014 2015 2016 2017 2018
Antal förfalskade
sedlar (stycken)
246 295 379 537 453
Uppdaterad 2019-12-06

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!