Valutaväxlingar för en egenfinansierad valutareserv

Riksbanken genomför valutaväxlingar av svenska kronor till euro och amerikanska dollar, i syfte att få en robust långsiktig finansiering av valutareserven. Första måndagen i varje månad redovisar vi föregående månads växlingar.

Valutareserven finansieras idag på två olika sätt: dels genom Riksbankens egen finansiering som består av eget kapital, utgivna sedlar och mynt samt inlåning från banker, dels genom lån av utländsk valuta på den internationella kapitalmarknaden via Riksgälden. I januari 2021 beslutade Riksbanken att ersätta den upplånade delen av valutareserven med egen finansiering genom inlåning från banker. Det innebär att Riksbanken växlar svenska kronor mot amerikanska dollar och euro. Totalt kommer Riksbanken att växla till sig 14,5 miljarder amerikanska dollar och 5,5 miljarder euro.

Växlingarna genomförs i jämn takt

Växlingarna inleddes den 1 februari 2021 och genomförs i jämn takt. I februari 2022 beslutade Riksbanken att tidigarelägga datumet för när växlingarna ska vara slutförda, till den sista december 2022 istället för sista december 2023.  Detta innebär att växlingarna från och med 7 februari görs i en högre takt än tidigare.

Växlingarna sprids ut jämnt över tid och görs i relativt små belopp för att de ska få en så liten effekt som möjligt på valutamarknaden och på kronans växelkurs. Detta eftersom växlingarna inte har ett penningpolitiskt syfte och därmed inte genomförs för att påverka kronans växelkurs. Växlingarna ska genomföras med försiktighet och med hänsyn till marknadens förutsättningar. Det betyder att volymerna kan variera enstaka dagar även om Riksbanken kommer att eftersträva en jämn växlingstakt varje månad. Växlingarna sker mot rådande växelkurs.

Valutaväxlingar i EUR och USD

Diagram: Valutaväxlingar i EUR och USD

Diagrammet visar Riksbankens totala valutaväxlingar i EUR och USD vid respektive tidpunkt sedan växlingarna inleddes i februari 2021. Siffrorna uppdateras månatligen med veckovis data. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-03-01