Månadsgenomsnitt valutakurser


Information
  • Riksbanken reserverar sig för eventuella felaktigheter och ändringar av noteringar i efterhand samt mot eventuella avbrott på webbplatsen som kan påverka åtkomst av statistikdatabasen.
  • Riksbanken förbehåller sig rätten att göra uppdateringar/ändringar av webbplatsen som kan komma att påverka nedladdning av statistik.

Disclaimer

Nasdaqs svenska fixingkurser tillhandahålls av Nasdaq Stockholm AB och får inte användas för följande ändamål om inte Nasdaq Stockholm AB i förväg gett sitt skriftliga godkännande:

  1. Som referens för att emittera finansiella instrument;
  2. Som referens för att fastställa det belopp som ska betalas ut under ett finansiellt instrument eller ett finansiellt avtal;
  3. Som referens av en part i ett finansiellt avtal;
  4. För att mäta resultatet från en investeringsfond i syfte att spåra avkastningen från Nasdaqs svenska fixingkurser, för att definiera tillgångsfördelningen i en portfölj, eller för att beräkna resultatrelaterade avgifter;
  5. I varje annat sammanhang där Nasdaqs svenska fixingkurser kan fungera som ett referensvärde i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal

Beräkning av fixingkurser

De svenska bankerna lämnar dagligen, mellan kl. 9:15 - 9:45, valutakurser till Nasdaq Stockholm AB. Kurserna som bankerna lämnar är så kallade mittkurser som är medelvärdet av köp- och säljkurs. Kl. 10:05 fastställer Nasdaq en fixingkurs genom att beräkna medelvärdet av de olika bankernas valutakurser efter att har tagit bort den högsta och den lägsta noteringen. Dessa fixingkurser finns tillgängliga på Riksbankens webbplats ca. kl. 12:10. 

I databasen finns fixingkurser för 28 valutor (observera att vissa kurser har enhet 100). Alla fixingkurser är ställda mot svenska kronor.

Skriv in år som du eftersöker i sökrutan för "År" och välj månad genom att använda rullistan, klicka på pil nedåt och markera månad. Genomsnitt beräknas på publicerade noteringar för de dagliga fixingkurserna.

Förklaring till serierna

Frågor och svar

På den här sidan kan du söka månadsgenomsnitt för valutakurser i Riksbankens databas. Månadsgenomsnittet för innevarande månad beräknas den sista bankdagen i månaden kl. 12:15. Månadsgenomsnitt beräknas på publicerade noteringar för de dagliga fixingkurserna (medelvärdet av bankernas inrapporterade valutakurser).

Sök andra noteringar för valutakurser

På sidan Sök räntor & valutakurser kan du göra fler sökningar på valutakurser i Riksbankens databas, och till exempel få fram dagsnoteringar eller årsgenomsnitt.

 


Din sökning
Separator:

Resultat

Exportera som: Text CSV Excel
2015 dec
Enhet Valutakod Medel Min Max Ultimo
1 AUD 6,3393 5,8436 6,799 6,0861
1 BRL 2,5691 2,0099 3,2181 2,1596
1 CAD 6,6027 6,0105 7,1339 6,0258
100 CHF 876,5501 783,2163 951,199 842,8701
1 CNY 1,3424 1,2611 1,4234 1,2868
100 CZK 34,3004 33,279 35,5844 33,7992
100 DKK 125,4419 121,6827 129,3383 122,4168
1 EUR 9,3562 9,0732 9,6418 9,135
1 GBP 12,8962 11,9803 13,618 12,3785
1 HKD 1,0881 1,0088 1,1407 1,0777
100 HUF 3,0197 2,9154 3,1522 2,9177
100 IDR 0,0631 0,0566 0,0682 0,0607
100 INR 13,1652 12,3677 14,1857 12,5795
100 ISK 6,3954 6,0919 6,6695 6,4551
100 JPY 6,9678 6,4981 7,3794 6,9346
100 KRW 0,7457 0,6913 0,8079 0,7131
1 MAD 0,865 0,8391 0,8908 0,8457
1 MXN 0,5324 0,4832 0,5822 0,4832
100 NOK 104,6505 95,5645 111,9691 95,5645
1 NZD 5,8947 5,2083 6,6725 5,7232
1 PLN 2,237 2,1305 2,3482 2,1545
100 RUB 13,9001 11,4165 17,5291 11,4165
1 SAR 2,2486 2,0838 2,3585 2,2252
1 SGD 6,1343 5,81 6,4939 5,908
1 THB 0,2465 0,2285 0,2719 0,2319
1 TRY 3,1075 2,6935 3,552 2,8699
1 USD 8,435 7,8239 8,839 8,3524
1 ZAR 0,6648 0,5433 0,7344 0,5433