Statistik över korta penningmarknadsräntor

Riksbanken avser att under 2020 börja publicera uppgifter om dagslåneränta. Denna ränta kommer att baseras på information om de penningpolitiska motparternas transaktioner på penningmarknaden.

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-05-23