1000-kronorssedel

Bild på framsidan av den giltiga 1000-kronorssedeln

 

Bild på baksidan av den giltiga 1000-kronorssedeln

Den nuvarande 1000-kronorssedeln (82 x 160 mm) kom 2006. Innan dess fanns det en 1000-kronorssedel med samma motiv, men utan folieband och genomsiktsbild. Denna sedel gavs ut mellan 1989 och 1991 och blev ogiltig efter den 31 december 2013.

 

1. Huvudmotivet är ett porträtt av Gustav Vasa.

 

2. Vid en av ringarna återges ett citat av Gustav Vasa i mikrotext.

 

3. Detalj ur den så kallade Vädersolstavlan, den äldsta målningen av Stockholm.

 

4. Ringarna symboliserar ett atmosfäriskt fenomen som inträffade 1535.

 

5. I solen finns en dold bild, en halvmåne som lyser vid ultraviolett ljus. På vissa sedlar kan halvmånen synas mycket svagt eller inte alls. Det är då extra viktigt att kontrollera andra säkerhetsdetaljer.

 

6. En skördebild ur Olaus Magnus Historia de gentibus septentrionalibus (Historia om de nordiska folken) från 1555.

 

Mått: 82 x 160 millimeter.

 

Huvudmotivet på 1000-kronorssedeln är ett koppartryck av Gustav Vasa, efter en oljemålning av Cornelius Arentz från 1620-talet. Gustav Vasa (1496-1560) grundade det svenska arvkungadömet och enade under stora svårigheter 1500-talets löst sammanhållna Sverige till en stat med central förvaltning. Efter reformationen 1527 gjorde han också den unga lutherska kyrkan till en svensk statskyrka.

 

På sedelns framsida avbildas den så kallade Vädersolstavlan som finns i Storkyrkan i Stockholm. Det är en oljemålning som visar ett atmosfäriskt fenomen i huvudstaden den 20 april 1535. Fenomenet symboliseras av ringarna. Målningen är den äldsta bild av Stockholm som finns i Sverige. Till vänster om Gustav Vasas huvudbonad, vid en av ringarna, återges ett citat av Gustav Vasa i mikrotext:

"SCRIPTURAM IN PROPRIA HABEANT LINGUA" (De må ha den heliga skriften på sitt eget språk).

 

Citatet är hämtat från ärkebiskopens rundskrivelse 1525 där han meddelar sina ämbetsbröder att kungen beslutat om en översättning av bibeln till det svenska språket.

 

På sedelns baksida är motivet en grafisk tolkning ur Olaus Magnus Historia de gentibus septentrionalibus (Historia om de nordiska folken) från 1555. Bilden visar hur skörden bärgas och tröskas under en strålande sol. Olaus Magnus (1490-1557) var den sista katolska ärkebiskopen och vetenskaplig författare. Hans verk anses som en av de viktigaste källskrifterna till vår kunskap om Sveriges geografi och kulturhistoria under 1500-talet.

Dela

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 6 ?