Reporäntan

-0,25%

Gäller från den 6 maj 2015.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

2 juli

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 1 juli 2015.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 0%
STIBOR 3M -0,212%
EUR 9,2295
GBP 13,0355
NOK 109,5768
USD 8,4567

Cecilia Skingleys tal

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley sammanfattar sitt tal "Inflationsmålspolitik efter finanskrisen"

Visa alla kalenderhändelser