Reporäntan

0,75%

Gäller från den 16 april 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Aktuell prognos

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall

Nästa reporäntebesked

3 juli

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 2 juli 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,905%
EUR 9,1036
GBP 11,0697
NOK 110,2127
USD 6,5781

Vad är penningpolitik?

Hur går det till att fatta ett beslut om styrräntan?

Visa alla kalenderhändelser