Reporäntan

0,25%

Gäller från den 10 september 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

28 oktober

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 27 oktober 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,485%
EUR 9,2231
GBP 11,603
NOK 111,2788
USD 7,1196
Riksbankschef Stefan Ingves, foto.

Ingves om det penningpolitiska beslutet

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om det penningpolitiska beslutet, september 2014.

Visa alla kalenderhändelser