Reporäntan

-0,50%

Gäller från den 1 november 2017.

Läs allt om reporäntebeslutet

Nästa reporäntebesked

20 december
Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 19 december 2017.

KPIF just nu

1,8%

Det är SCB som mäter och publicerar KPIF varje månad.

Inflationen just nu

Räntor och valutakurser

Referensränta -0,5%
EUR 9,9339
GBP 11,166
NOK 102,1788
USD 8,4344
Visa alla kalenderhändelser

Riksbanken Play

Ingves om det penningpolitiska beslutet, oktober 2017 (2 min 34 sek)

2017-10-26

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om det penningpolitiska beskedet den 26 oktober 2017.

 

Allt om reporäntebeslutet

Penningpolitiskt beslut oktober 2017 (41 min 41 sek)

Presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Mattias Erlandsson, tf. bitr. chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, med anledning av det penningpolitiska beslutet i oktober 2017.

 

Allt om reporäntebeslutet

Bilder från presskonferensen

Skingsley om betalningar i en krissituation (2 min 45 sek)

2017-10-04  Vice riksbankschef Cecilia Skingsley om betalningar i en krissituation och om analysen av hur det skulle gå för olika typer av hushåll om det inte går att betala med bankkort.

Presskonferens: Förnyat mandat för Stefan Ingves och Kerstin af Jochnick (17 min 20 sek)

2017-09-29  Presskonferens med riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein, vice ordförande Michael Lundholm, med anledning av beslutet att förlänga Stefan Ingves och Kerstin af Jochnicks mandat som riksbankschef respektive förste vice riksbankschef.

2017-10-26 Penningpolitik

Ingves om det penningpolitiska beslutet, oktober 2017 (2 min 34 sek)

2017-10-26 Penningpolitik, Presskonferenser

Penningpolitiskt beslut oktober 2017 (41 min 41 sek)

2017-10-13 Finansiell stabilitet

Skingsley om betalningar i en krissituation (2 min 45 sek)

2017-09-29 Om Riksbanken

Presskonferens: Förnyat mandat för Stefan Ingves och Kerstin af Jochnick (17 min 20 sek)