Reporäntan

-0,35%

Gäller från den 8 juli 2015.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

3 september

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 2 september 2015.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 0%
EUR 9,4338
GBP 13,429
NOK 105,4286
USD 8,6294

Informationsfilm om Sveriges nya sedlar och mynt

Få information om hur utbytet av sedlar och mynt går till och viktiga datum att komma ihåg. Lär dig känna igen en äkta sedel.

Visa alla kalenderhändelser