Reporäntan

0 %

Gäller från den 29 oktober 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

16 december

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 15 december 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,275%
EUR 9,2555
GBP 11,6923
NOK 109,979
USD 7,4671

Cecilia Skingleys tal

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley sammanfattar sitt tal "Betalningsmarknad i förändring"

Visa alla kalenderhändelser