Reporäntan

0 %

Gäller från den 29 oktober 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

16 december

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 15 december 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,27%
EUR 9,2693
GBP 11,692
NOK 106,5633
USD 7,4511
Visa alla kalenderhändelser