Reporäntan

0,25%

Gäller från den 9 juli 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Aktuell prognos

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall

Nästa reporäntebesked

4 september

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 3 september 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,516%
EUR 9,1568
GBP 11,4346
NOK 112,1995
USD 6,8951
Kerstin af Jochnick sammanfattar sitt tal

Kerstin af Jochnicks tal

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick sammanfattar sitt tal "Låg inflation och hög skuldsättning – expansiv penningpolitik ställer krav på andra politikområden".

Visa alla kalenderhändelser