Reporäntan

0,75%

Gäller från den 16 april 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Aktuell prognos

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall

Nästa reporäntebesked

3 juli

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 2 juli 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,902%
EUR 9,0972
GBP 11,07
NOK 109,854
USD 6,5871

Vad är penningpolitik?

Hur går det till att fatta ett beslut om styrräntan?

Visa alla kalenderhändelser