Reporäntan

0,25%

Gäller från den 10 september 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

28 oktober

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 27 oktober 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,472%
EUR 9,1046
GBP 11,682
NOK 111,9033
USD 7,2148
Visa alla kalenderhändelser