Reporäntan

0,25%

Gäller från den 9 juli 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Aktuell prognos

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall

Nästa reporäntebesked

4 september

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 3 september 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,505%
EUR 9,1573
GBP 11,5785
NOK 109,4983
USD 6,8183

Vad är penningpolitik?

Hur går det till att fatta ett beslut om styrräntan?

Visa alla kalenderhändelser