Reporäntan

-0,35%

Gäller från den 9 september 2015.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

28 oktober

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 27 oktober 2015.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 0%
EUR 9,2665
GBP 12,4934
NOK 100,6756
USD 8,1333
Vice riksbankschef Martin Flodén

Martin Flodéns tal

Vice riksbankschef Martin Flodén sammanfattar sitt tal "Sverige behöver sitt inflationsmål".

Visa alla kalenderhändelser