Reporäntan

0,25%

Gäller från den 10 september 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

28 oktober

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 27 oktober 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,379%
EUR 9,2112
GBP 11,654
NOK 110,0596
USD 7,2429
Riksbankschef Stefan Ingves, foto.

Stefan Ingves tal

Riksbankschef Stefan Ingves sammanfattar sitt tal "Penningpolitik i ett osäkert ekonomisk-politiskt landskap".

Visa alla kalenderhändelser