Reporäntan

0,75%

Gäller från den 16 april 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Aktuell prognos

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall

Nästa reporäntebesked

3 juli

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 2 juli 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,908%
EUR 9,0726
GBP 10,9869
NOK 110,2637
USD 6,5619
Riksbankschef Stefan Ingves, foto.

Ingves om det penningpolitiska beslutet april 2014

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om det penningpolitiska beslutet.

Visa alla kalenderhändelser