Reporäntan

-0,25%

Gäller från den 25 mars 2015.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

29 april

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 28 april 2015.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 0%
STIBOR 3M -0,216%
EUR 9,3756
GBP 13,0865
NOK 110,982
USD 8,624

Vad gör Riksbanken?

Om Riksbankens verksamhet och roll i den svenska ekonomin.

Visa alla kalenderhändelser