Reporäntan

0,25%

Gäller från den 9 juli 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Aktuell prognos

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

4 september

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 3 september 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,499%
EUR 9,2052
GBP 11,6551
NOK 113,3451
USD 7,01

Hur fungerar styrräntan?

Så påverkar styrräntan samhällsekonomin och nivån på inflationen.

Visa alla kalenderhändelser