Reporäntan

-0,25%

Gäller från den 25 mars 2015.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

29 april

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 28 april 2015.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 0%
STIBOR 3M -0,062%
EUR 9,3283
GBP 12,775
NOK 107,7206
USD 8,6233
Visa alla kalenderhändelser