Prognoser och räntebeslut

FoajénRiksbankens direktion håller sex schemalagda penningpolitiska möten varje år och fattar då beslut om inriktningen av penningpolitiken och förändringar av reporäntan. Dagen efter varje penningpolitiskt möte publiceras ett pressmeddelande. Där kan man läsa de viktigaste skälen till och avvägningarna bakom beslutet. I pressmeddelandet finns också Riksbankens prognos för den framtida konjunktur- och inflationsutvecklingen och vilken penningpolitik som för tillfället anses vara väl avvägd. Efter publiceringen hålls en presskonferens med riksbankschefen där medier har möjlighet att ställa frågor. I samband med de penningpolitiska mötena publiceras dessutom en penningpolitisk rapport. I den penningpolitiska rapporten finns Riksbankens prognoser för ekonomin och inflationen för de kommande åren.


Arbetet inför de penningpolitiska mötena börjar på avdelningen för penningpolitik. Utifrån en diskussion om finansiella förhållanden, prognoser för omvärlden och svensk ekonomi samt relevanta osäkerhet och risker tar avdelningen fram ett internt underlag med sin syn på hur konjunkturen och inflationen kommer att utvecklas framöver. Avdelningen arbetar också fram alternativa scenarier för den ekonomiska utvecklingen. Allt detta redovisas för direktionen. Detta underlag arbetas så småningom om till en penningpolitisk rapport och fungerar som underlag till det penningpolitiska beslutet.


Ungefär två veckor efter det penningpolitiska mötet publiceras ett mötesprotokoll som återger diskussionen som ledde fram till räntebeslutet. I protokollet framgår hur var och en av direktionsledamöterna har resonerat kring penningpolitiken.


Mer information om beslutsprocessen, vad som påverkar räntebesluten, och hur Riksbanken kommunicerar finner du under länkarna i menyn.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

4 + 4 ?