Riksbanksfullmäktige

Fullmäktige utser ledamöter i direktionen och beslutar om deras löne- och anställningsvillkor. Fullmäktige fastställer också Riksbankens arbetsordning samt beslutar om utformningen av sedlar och mynt. Dessutom lämnar fullmäktige förslag till riksdagen och Riksrevisionen

 

Fullmäktige har till uppgift att löpande följa upp Riksbankens verksamhet och hur direktionsledamöterna sköter den. Bland annat sker det genom att fullmäktiges ordförande och vice ordförande har rätt att närvara när direktionen sammanträder. Men för att inte äventyra självständigheten får de inte lämna förslag eller fatta beslut. Fullmäktige har också en revisionsenhet som bland annat granskar hur ledamöterna i direktionen arbetar. Enheten granskar och analyserar också fullmäktiges förslag till hur Riksbankens vinst ska disponeras. Arbetet utförs av en auktoriserad revisor.

 

Fullmäktige kan yttra sig om remisser inom sitt verksamhetsområde. I samråd med direktionen kan fullmäktige lämna förslag till riksdagen och regeringen om ändringar i författningar eller andra åtgärder inom sitt ansvarsområde.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 5 ?