Penningpolitik

Två procent

Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil. Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen kring 2 procent per år.

 

Inflationsmålet

Reporäntan

-0,50%
Datum:

Gäller från den 3 maj 2017.

Läs allt om reporäntebeslutet

KPI just nu

1,9%
Datum:

Det är Statistiska centralbyrån som mäter och publicerar KPI varje månad.

 

Inflationen just nu

Ingves: Penningpolitiska utmaningar – att väga idag mot imorgon

2017-05-16

Riksbankschef Stefan Ingves sammanfattar sitt tal "Penningpolitiska utmaningar – att väga idag mot imorgon".

Ingves intervjuas med anledning av att Riksbanken överväger ny målvariabel

2017-05-16

Ingves intervjuas med anledning av att Riksbanken överväger att byta målvariabel för inflationsmålet till KPIF.

Stefan Ingves om negativ reporänta

Här förklarar riksbankschef Stefan Ingves vad beslutet att sänka reporäntan till -0,25 procent innebär för hushållen och bankerna i praktiken.

Läs artikeln

Penningpolitiska möten

De penningpolitiska mötena, då reporäntan sätts, hålls normalt sex gånger per år.

Under 2017 hålls mötena:

14 februari, 26 april, 3 juli, 6 september, 25 oktober och den 19 december.

 

Beslutet publiceras alltid dagen efter mötet.

Kalendern