Penningpolitik

Två procent

Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil. Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen kring 2 procent per år.

 

Inflationsmålet

Reporäntan

-0,50%
Datum:

Gäller från den 5 juli 2017.

Läs allt om reporäntebeslutet

KPI just nu

1,7%
Datum:

Det är Statistiska centralbyrån som mäter och publicerar KPI varje månad.

 

Inflationen just nu

Ingves om det penningpolitiska beslutet, juli 2017

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om det penningpolitiska beskedet den 4 juli 2017.

Penningpolitiskt beslut juli 2017

2017-07-04
Presskonferens med anledning av det penningpolitiska beslutet i juli 2017.

Stefan Ingves om negativ reporänta

Här förklarar riksbankschef Stefan Ingves vad beslutet att sänka reporäntan till -0,25 procent innebär för hushållen och bankerna i praktiken.

Läs artikeln

Penningpolitiska möten

De penningpolitiska mötena, då reporäntan sätts, hålls normalt sex gånger per år.

Under 2017 hålls mötena:

14 februari, 26 april, 3 juli, 6 september, 25 oktober och den 19 december.

 

Beslutet publiceras alltid dagen efter mötet.

Kalendern