Penningpolitik

Två procent

Målet för penningpolitiken är enligt riksbankslagen att "upprätthålla ett fast penningvärde". Riksbankens tolkning av detta mål är att inflationen ska vara låg och stabil. Mer precist är Riksbankens mål att hålla inflationen kring 2 procent per år.

 

Inflationsmålet

Reporäntan

-0,50%
Datum:

Gäller från den 27 april 2016.

Läs allt om reporäntebeslutet

KPI just nu

0,6%
Datum:

Det är Statistiska centralbyrån som mäter och publicerar KPI varje månad.

 

Inflationen just nu

Skingsley: Ny spelplan för penningpolitiken: Vad kan en liten öppen ekonomi vänta sig?

2016-05-19
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley sammanfattar sitt tal från den 19 maj 2016.

 

Läs hela talet (pdf)

Penningpolitiskt beslut april 2016

2016-04-21

Presskonferens med anledning av det penningpolitiska beslutet i april 2016.

 

Se presskonferensen med bilder

Stefan Ingves om negativ reporänta

Här förklarar riksbankschef Stefan Ingves vad beslutet att sänka reporäntan till -0,25 procent innebär för hushållen och bankerna i praktiken.

Läs artikeln

Penningpolitiska möten

De penningpolitiska mötena, då reporäntan sätts, hålls normalt sex gånger per år.

Under 2016 hålls mötena:

10 februari, 20 april, 5 juli, 6 september, 26 oktober och den 20 december.

 

Beslutet publiceras alltid dagen efter mötet.

Kalendern