Inflation

Inflation

Inflation innebär att priserna i en ekonomi, den allmänna prisnivån, stiger. Hur snabbt priserna stiger beror på flera faktorer.

 

Vad är inflation?

KPIF just nu

2,0%
Datum:

Det är Statistiska centralbyrån som mäter och publicerar KPIF varje månad på uppdrag av Riksbanken.

 

Inflationen just nu