Inflationen just nu

I augusti 2017 var inflationen, mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex med fast ränta (KPIF), 2,3 procent (2,4 procent i juli 2017).


KPIF beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Riksbanken.

Riksbankens mål: 2 procent

Målet för penningpolitiken är att hålla inflationen, mätt med KPIF, på 2 procent.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

4 + 1 ?