Inflationen just nu

Bild på inflationsmätare

I januari 2017 var inflationen, mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI) 1,4 procent (1,7 procent i december 2016). 

 

Den årliga procentuella förändringen i måttet KPIF (KPI med fast ränta, vilken inte påverkas direkt av förändringar i bostadsräntorna) var 1,6 procent i januari 2017 (1,9 procent i december 2016).

 

Inflations beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån, SCB.

Riksbankens mål: 2 procent

Målet för penningpolitiken är att hålla inflationen, mätt med KPI, på 2 procent.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

4 + 7 ?