Inflationen just nu

Bild på inflationsmätare

I april 2017 var inflationen, mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI) 1,9 procent (1,3 procent i mars 2017). 

 

Den årliga procentuella förändringen i måttet KPIF (KPI med fast ränta, vilken inte påverkas direkt av förändringar i bostadsräntorna) var 2,0 procent i april 2017 (1,5 procent i mars 2017).

 

Inflations beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån, SCB.

Riksbankens mål: 2 procent

Målet för penningpolitiken är att hålla inflationen, mätt med KPI, på 2 procent.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 8 ?