Inflationen just nu

Bild på inflationsmätare

I juni 2017 var inflationen, mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI) 1,7 procent (1,7 procent i maj 2017). 

 

Den årliga procentuella förändringen i måttet KPIF (KPI med fast ränta, vilken inte påverkas direkt av förändringar i bostadsräntorna) var 1,9 procent i juni 2017 (1,9 procent i maj 2017).

 

Inflations beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån, SCB.

Riksbankens mål: 2 procent

Målet för penningpolitiken är att hålla inflationen, mätt med KPI, på 2 procent.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

8 + 7 ?