Räntor och valutakurser

Valutakurser

Datum:

EUR
9,3658
GBP
13,1674
NOK
105,8829
USD
8,4292

Månadsgenomsnitt valutakurser

Månadsgenomsnittet på valutakurser för innevarande månad finns tillgängligt sista bankdagen i månaden efter klockan 12:10.

Sök månadsgenomsnitt på valutakurser

STIBOR fix 3M

-0,28%
Datum:

STIBOR, är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider.

Sök bland svenska marknadsräntor

Reporäntan

-0,35%
Datum:

Gäller från den 8 juli 2015.

Läs allt om reporäntebeslutet