Räntor och valutakurser

Valutakurser

Datum:

EUR
9,2688
GBP
13,1764
NOK
100,6092
USD
8,7306

Månadsgenomsnitt valutakurser

Månadsgenomsnittet på valutakurser för innevarande månad finns tillgängligt sista bankdagen i månaden efter klockan 12:10.

Sök månadsgenomsnitt på valutakurser

STIBOR fix 3M

-0,409%
Datum:

STIBOR, är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider.

Sök bland svenska marknadsräntor

Reporäntan

-0,35%
Datum:

Gäller från den 28 oktober 2015.

Läs allt om reporäntebeslutet