Räntor och valutakurser

Valutakurser

Datum:

EUR
9,3266
GBP
12,4726
NOK
106,7531
USD
8,3051

Månadsgenomsnitt valutakurser

Månadsgenomsnittet på valutakurser för innevarande månad finns tillgängligt sista bankdagen i månaden efter klockan 12:10.

Sök månadsgenomsnitt på valutakurser

STIBOR fix 3M

0,128%
Datum:

STIBOR, är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider.

Sök bland svenska marknadsräntor

Reporäntan

0 %
Datum:

Gäller från den 17 december 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet
Dela