Räntor & valutakurser

Valutakurser

Datum:

EUR
9,1046
GBP
11,682
NOK
111,9033
USD
7,2148

Månadsgenomsnitt valutakurser

Månadsgenomsnittet på valutakurser för innevarande månad finns tillgängligt sista bankdagen i månaden efter klockan 12:10.

Sök månadsgenomsnitt på valutakurser

STIBOR fix 3M

0,472%
Datum:

STIBOR, är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider.

Sök bland svenska marknadsräntor

Reporäntan

0,25%
Datum:

Gäller från den 10 september 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet