Räntor och valutakurser

Valutakurser

Datum:

EUR
9,6971
GBP
10,8983
NOK
108,4038
USD
8,9006

Månadsgenomsnitt valutakurser

Månadsgenomsnittet på valutakurser för innevarande månad finns tillgängligt sista bankdagen i månaden efter klockan 12:10.

Sök månadsgenomsnitt på valutakurser

STIBOR fix 3M

-0,511%
Datum:

STIBOR, är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider.

Sök bland svenska marknadsräntor

Reporäntan

-0,50%
Datum:

Gäller från den 14 september 2016.

Läs allt om reporäntebeslutet