Räntor och valutakurser

Valutakurser

Datum:

EUR
9,2693
GBP
11,692
NOK
106,5633
USD
7,4511

Månadsgenomsnitt valutakurser

Månadsgenomsnittet på valutakurser för innevarande månad finns tillgängligt sista bankdagen i månaden efter klockan 12:10.

Sök månadsgenomsnitt på valutakurser

STIBOR fix 3M

0,27%
Datum:

STIBOR, är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider.

Sök bland svenska marknadsräntor

Reporäntan

0 %
Datum:

Gäller från den 29 oktober 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet
Dela