Direktionen

Riksbanken leds av en direktion som består av sex ledamöter. De utses av riksbanksfullmäktige som i sin tur väljs av riksdagen. Tillsammans ansvarar de för bankens verksamhet.

 

Direktionsledamöterna utses för mandatperioder på 5 eller 6 år enligt ett rullande schema. En av ledamöterna utses till riksbankschef och är ordförande i direktionen.

 

Direktionen möts normalt varannan torsdag och fattar då gemensamma beslut. Minst hälften av ledamöterna måste vara närvarande för att kunna fatta beslut. Ordföranden har utslagsröst. Men ett ärende som kräver ett snabbt beslut får avgöras av bara två ledamöter om de är överens.

 

Fullmäktiges ordförande och vice ordförande får också närvara vid direktionens sammanträden. De har rätt att yttra sig, men får inte lämna förslag eller rösta.

Direktionen beslutar om räntan

Sex gånger om året är det så kallade penningpolitiska möten. Då beslutar ledamöterna om räntan. Hur de resonerat och röstat vid mötet offentliggörs i ett protokoll ungefär två veckor efter mötet. Beslutet om räntan är ett majoritetsbeslut med utslagsröst för riksbankschefen. Om någon av ledamöterna haft en annan uppfattning så syns det i protokollet.

 

Två gånger om året lämnar direktionen också en skriftlig redogörelse för penningpolitiken till riksdagens finansutskott.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 8 ?