Sedlar och mynt

Riksbanken svarar för landets försörjning av sedlar och mynt. Riksbanken har två kontor och via dem lämnar Riksbanken ut (och tar emot) kontanter till bankerna. Bankerna, eller deras ombud, distribuerar sedan kontanterna vidare till handeln och allmänheten.

Ogiltiga sedlar

Bild på ogiltiga sedlar utan folieband

Efter den 31 december 2013 är 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband ogiltiga. Det betyder att du inte längre kan betala med dessa sedlar. 

 

Riksbanken kan, mot en avgift på 100 kronor, lösa in de ogiltiga sedlarna.

 

Att lösa in ogiltiga sedlar

Nya sedlar och mynt

Bild på det vinnande bidrag i designtävlingen

Sverige ska få nya sedlar och mynt med start 2015. Sedlarna får bland annat nya motiv och bättre säkerhetsdetaljer. Mynten blir mindre och lättare.

 

Nya sedlar och mynt

Tidplan nya sedlar och mynt