Sedlar och mynt

Riksbanken svarar för landets försörjning av sedlar och mynt. Riksbanken har ett kontor och via detta lämnar Riksbanken ut (och tar emot) sedlar till (från) bankerna. Riksbanken lämnar också ut och tar emot mynt via ett värdebolag som för Riksbankens räkning hanterar mynt. Bankerna, eller deras ombud, distribuerar sedan sedlarna och mynten vidare till handeln och allmänheten.

Anpassning av utrustning till de nya svenska sedlarna

Om du har utrustning för sedelhantering behöver denna anpassas till de nya sedlarna som börjar ges ut i oktober 2015. Nu finns möjlighet att få tillgång till sedlar för att anpassa utrustningen till de nya sedlarna.


Mer information om anpassning av utrustning till de nya svenska sedlarna (pdf) 

Nya sedlar och mynt

Bild på det vinnande bidrag i designtävlingen

Sverige ska få nya sedlar och mynt med start 2015. Sedlarna får bland annat nya motiv och bättre säkerhetsdetaljer. Mynten blir mindre och lättare.

 

Nya sedlar och mynt

Tidplan nya sedlar och mynt

 

Ogiltiga sedlar

Bild på ogiltiga sedlar utan folieband

Efter den 31 december 2013 är 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband ogiltiga. Det betyder att du inte längre kan betala med dessa sedlar. 

 

Riksbanken kan, mot en avgift på 100 kronor, lösa in de ogiltiga sedlarna.

 

Att lösa in ogiltiga sedlar

Dela