Statistik

På dessa sidor hittar du den statistik som Riksbanken publicerar, till exempel makroindikatorer, omsättning på penning- och obligationsmarkanden samt valutamarknaden och Riksbankens tillgångar och skulder. Även länkar till andra myndigheter som också samlar in och publicerar statistik finns här.

Ny statistik ger bättre analysunderlag

2015-04-30  Riksbanken lanserar två nya statistikområden: en för företagens krediter och en för innehav av värdepapper. Den nya statistiken kommer att ge en mer heltäckande bild av skuldsättningen i Sverige i form av lån och värdepapper från både låntagarnas och långivarnas perspektiv.

Länk till nyheten

Räntor och valutakurser

Räntor och valutakurser återfinns under en egen rubrik i huvudmenyn.

Räntor och valutakurser

Statistik i publikationer

Mycket statistik publiceras i samband med att vi publicerar olika rapporter, till exempel Penningpolitisk rapport, Finansiell stabilitet och Den svenska finansmarknaden.

Statistik i rapporter