Statistik

På dessa sidor hittar du den statistik som Riksbanken publicerar, till exempel makroindikatorer, omsättning på penning- och obligationsmarkanden samt valutamarknaden och Riksbankens tillgångar och skulder. Även länkar till andra myndigheter som också samlar in och publicerar statistik finns här.

Hushållens skulder stiger – men hur är det med tillgångarna?

2017-10-19  Svenska hushålls tillgångar och skulder har ökat kraftigt de senaste åren. Men vilka grupper av hushåll är högt skuldsatta och hur sårbara är de för störningar i ekonomin? Detta vet vi i Sverige lite om eftersom det sedan lång tid tillbaka saknas detaljerade data över hushållens tillgångar och skulder.

Länk till nyheten

Räntor och valutakurser

Räntor och valutakurser återfinns under en egen rubrik i huvudmenyn.

Räntor och valutakurser

Statistik i publikationer

Mycket statistik publiceras i samband med att vi publicerar olika rapporter, till exempel Penningpolitisk rapport, Finansiell stabilitet och Den svenska finansmarknaden.

Statistik i rapporter