Finansiell stabilitet

Banker och hushåll alltmer sårbara

Bild på rapporten Finansiell stabilitetBostadspriserna och hushållens skuldsättning fortsätter att öka, vilket har gjort både hushåll och banker mer sårbara. Därför behövs åtgärder både för att minska riskerna med hushållens ökade skuldsättning och stärka motståndskraften hos svenska banker.

 

Det behövs åtgärder som angriper de bakomliggande orsakerna till skuldsättningen, exempelvis riktade mot bostadsmarknaden för att få en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Det behövs även skattereformer som minskar hushållens vilja eller förmåga att skuldsätta sig. Det är även viktigt med makrotillsynsåtgärder, exempelvis ett skuldkvotstak.

 

Mot bakgrund av de sårbarheter som finns i banksystemet är det angeläget att säkerställa att storbankerna har tillräckligt mycket kapital genom att införa ett bruttosoliditetskrav. Det är också viktigt att bankerna har tillräckligt med likviditet för att hantera alla sina likviditetsrisker.


Pressmeddelande: Banker och hushåll alltmer sårbara
Riksbankens senaste rekommendation och riskbild

Almedalen: Hur betalar vi idag och i morgon?

Seminarium om utmaningarna på betalmarknaden. Almedalen 7 juli 2016.

Ingves om finansiell stabilitet, juni 2016

2016-06-01

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om finansiell stabilitet, 1 juni 2016.

 

Allt om senaste rapporten Finansiell stabilitet

En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.