Finansiell stabilitet

Hushållens skulder kräver ytterligare åtgärder

Bild på rapporten Finansiell stabilitetRiksbankens bedömning är att det svenska finansiella systemet för närvarande fungerar väl. De svenska storbankerna är fortsatt lönsamma och har goda möjligheter att finansiera sig. Men det svenska banksystemet är känsligt för olika ekonomiska störningar. De globalt låga räntorna har bidragit till att investerare både utomlands och i Sverige fortsätter att efterfråga riskfyllda tillgångar. I Sverige stiger samtidigt bostadspriserna och hushållens skuldsättning ökar.

 

Det innebär att riskerna för den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten har ökat sedan den senaste stabilitetsbedömningen i december 2014.

 

Därför behöver bankernas kapitalkrav skärpas, bankernas likviditetsrisker minska och ytterligare åtgärder vidtas för att hantera riskerna med hushållens skuldsättning. Riksbanken anser att det är av största vikt att Finansinspektionens mandat och verktyg för makrotillsyn snarast förtydligas och preciseras i lag så att nödvändiga åtgärder kan vidtas.

 

Pressmeddelande: Hushållens skulder kräver ytterligare åtgärder
Riksbankens senaste rekommendation och riskbild

Non Banks in payment market

Bankerna utmanas alltmer av andra aktörer som förser marknaden med nya betaltjänster som är bekväma och flexibla. Om detta håller Litauens Centralbank och Sveriges Riksbank en konferens i Vilnius den 8 oktober.

 

Läs mer på www.lb.lt

Ingves om finansiell stabilitet, juni 2015

Stefan Ingves svarar på frågor om finansiell stabilitet, 3 juni 2015.

 

Rapporten Finansiell stabilitet 2015:1 (pdf)

Finansiell stabilitet, juni 2015

Presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Kasper Roszbach, avdelningschef för avdelningen för finansiell stabilitet, om rapporten Finansiell stabilitet.

 

Se presskonferens med bilder

Bilder från presskonferensen (pdf)

Rapporten Finansiell stabilitet 2015:1 (pdf)

En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.