Finansiell stabilitet

En långsammare ökning av hushållens skuldsättning behövs för stabiliteten

Bild på rapporten Finansiell stabilitetHushållens höga och stigande skuldsättning utgör i nuläget den största risken för svensk ekonomi. Det är därför viktigt att förslaget om skärpt amorteringskrav kommer på plats. Det är också viktigt med åtgärder inom bostads- och skattepolitiken som ökar motståndskraften i hushållssektorn och minskar riskerna. En mer dämpad prisökningstakt på bostäder bidrar till en mer stabil utveckling på bostadsmarknaden och en långsammare ökning av hushållens skulder.


Pressmeddelande: En långsammare ökning av hushållens skuldsättning behövs för stabiliteten
Riksbankens senaste rekommendation och riskbild

Ingves: Behöver vi en e-krona?

2017-12-08

Riksbankschef Stefan Ingves sammanfattar sitt tal "Behöver vi en e-krona?"

 

Läs hela talet [pdf]

Ingves om finansiell stabilitet, november 2017

2017-11-22

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om finansiell stabilitet, 22 november 2017.

Skingsley om betalningar i en krissituation

2017-10-04  Vice riksbankschef Cecilia Skingsley om betalningar i en krissituation och om analysen av hur det skulle gå för olika typer av hushåll om det inte går att betala med bankkort.

En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.