Finansiell stabilitet

Finansiella systemet fungerar väl – men skuldutvecklingen behöver bromsas

Bild på rapporten Finansiell stabilitetDet finansiella systemet bedöms i nuläget fungera väl. Men det svenska banksystemet är stort och tätt sammanlänkat. Dessutom har de svenska bankerna en stor andel marknadsfinansiering och en liten andel eget kapital i förhållande till sina tillgångar. Detta medför att det finansiella systemet är känsligt för störningar. De faktorer som i dagsläget bedöms kunna medföra störningar är det höga risktagandet på de finansiella marknaderna, samt den höga och växande skuldsättningen bland de svenska hushållen. Riksbanken anser att åtgärder behövs för att stärka bankernas motståndskraft och för att dämpa riskerna med hushållens skuldsättning. Riksbanken rekommenderar därför att Finansinspektionen tidigarelägger införandet av ett bruttosoliditetskrav för svenska banker och inför ett amorteringskrav på svenska bolån.

 

Pressmeddelande: Finansiella systemet fungerar väl – men skuldutvecklingen behöver bromsas
Riksbankens senaste rekommendation och riskbild

Webb-tv intervju

2014-12-04

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om den senaste finansiella stabilitetsrapporten.
Filmen publicerades 4 december 2014.

Se även webb-tv från:

Presskonferensen

En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.