1656 - Sweden’s first bank

Johan Palmstruch's coat of arms

Johan Palmstruch startade Sveriges första bank, Stockholms Banco. Karl X Gustav betonade bankens betydelse för att värna penningvärdet.

Att kungen ville hävda penningvärdet gentemot omvärlden berodde på att Sverige blivit alltmer indraget i den europeiska ekonomin. I den svenska krigsmakten fanns många utländska legoknektar och de krävde betalt i gångbara mynt. Vid trettioåriga krigets slut 1648 hade Sverige också fått land runt Östersjön och där godtog man inte gärna dåliga mynt.