Ny publiceringstid för Riksbankens finansiella stabilitetsrapport 22 maj

Pressmeddelande Tidpunkten för publiceringen av Riksbankens finansiella stabilitetsrapport den 22 maj har flyttats till 08.30. Även tidpunkten för presskonferensen samma dag har flyttats till klockan 10.00.

Den finansiella stabilitetsrapporten publiceras som vanligt på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se. Presskonferensen äger rum på Riksbanken, Brunkebergstorg 11. På presskonferensen deltar riksbankschef Stefan Ingves och Olof Sandstedt, chef för avdelningen för finansiella stabilitet.
För att delta krävs presslegitimation eller motsvarande. Presskonferensen kommer att sändas direkt på Riksbankens webbplats där den också finns tillgänglig i efterhand.

Uppdaterad 2019-05-13
Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00