Motparter med tillgång till särskilda faciliteter för centrala motparter

En central motpart kan få tillgång till särskilda in- och utlåningsfaciliteter.

I Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument preciseras att endast centrala motparter som är RIX-deltagare och certifierad för RIX-RTGS och som clearar i svenska kronor kan bli Motpart med tillgång till särskilda faciliteter för centrala motparter.

För Motpart med tillgång till särskilda faciliteter för centrala motparter finns särskilda rapporteringskrav, se sidan Rapportering.

I "Anvisningar Motpartsansökan" ges mer detaljerade anvisningar för att ansöka om att bli Motpart med tillgång till särskilda faciliteter för centrala motparter. Ansökan ska göras på en särskild blankett, Blankett H9_E. Riksbanken prövar varje ansökan och om institutet anses uppfylla kraven för deltagande tecknar institutet ett anslutningsavtal med Riksbanken.

Kraven på en deltagare i RIX-RTGS framgår på sidan ”Hur blir man RIX-deltagare”.

Närmare information om säkerhetsarrangemang framgår av "Bilaga H4 Anvisningar säkerheter".

Motparter med tillgång till särskild inlåningsfacilitet för centrala motparter

  • Nasdaq Clearing AB

Motparter med tillgång till särskild utlåningsfacilitet för centrala motparter

  • Nasdaq Clearing AB
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-02-16