Hämta prognoser och utfall via API

Riksbanken har ett öppet API (Application Programming Interface) som gör det möjligt att automatiserat hämta prognoser och utfall från Riksbanken. Här finns information om Riksbankens API för prognoser och utfall.

API:et för prognoser och utfall är ett REST API som ger möjlighet att hämta senast publicerade prognoser eller tidigare publiceringar från 2020. Du kan använda API:et utan kostnad, men antalet anrop som får göras under en tidsperiod från en given IP-adress är begränsat. Har du behov av att göra fler anrop finns också möjlighet att registrera dig som användare i Riksbankens API-portal.

API-portalen

Teknisk dokumentation för utvecklare, information om publicerade API:er samt möjlighet till registrering av användare finns i Riksbankens API-portal. I portalen finns också information om hur Riksbanken behandlar dina personuppgifter vid användande av API:et.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-06-19