Rådgivande grupp för Swestr

Riksbanken har etablerat en rådgivande grupp för Swestr (Swedish krona Short Term Rate) som ska bestå av representanter för marknadsaktörer som använder Swestr, eller som är aktiva på den underliggande marknaden för Swestr. Gruppen ska bland annat ge synpunkter till Riksbanken på hur beräkning och publicering av Swestr fungerar. Utöver att inhämta synpunkter från den rådgivande gruppen kan Riksbanken även inhämta synpunkter på Swestr mer brett genom att gå ut med remisser.

Ett första konstituerande möte hölls i mars 2021. Den rådgivande gruppen träffas därefter två gånger om året. Dagordning och mötesanteckningar kommer att publiceras här på Riksbankens webbplats.

Syfte och ansvar

Gruppens syfte och ansvar regleras i dess uppdragsbeskrivning (Terms of Reference). Gruppen har bland annat till uppgift att följa hur den underliggande marknaden för Swestr (det vill säga dagslånemarknaden i SEK) fungerar och utvecklas, att bedöma om Swestr är representativ för räntan på den underliggande marknaden och att diskutera vilken roll Swestr fyller på svensk finansmarknad. Gruppen har även till uppgift att se över och ge råd kring det ramverk som Riksbanken etablerat för referensräntan.

Deltagare

Relevanta marknadsaktörer, både användare av Swestr och aktörer som är aktiva på den underliggande marknaden för Swestr, har bjudits in att delta i gruppen. Deltagarlistan kommer att ses över årligen.

Riksbanken har ordförandeposten och tillhandahåller sekretariat för den rådgivande gruppen. Tjänstemän från Riksbanken kommer också att delta i möten och redogöra för sitt arbete med Swestr.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-04-09